буулануу кристаллизациясы

  • буулануу кристаллдашуу тайгак

    буулануу кристаллдашуу тайгак

    Табигый газды тазалоочу станциянын саркынды сууларын тазалоодо буулануучу кристаллдашуу скидкасын колдонуу Na2SO4-NaCl-H2O фазалык диаграммасы менен бирге талданышы керек.Буулантуучу кристаллдашуу туз менен сууну бөлүү процесси гана эмес, ошондой эле буулануучу кристаллдашуу системасында органикалык эмес тузду эффективдүү бөлүп алуу үчүн ар бир органикалык эмес туздун эригичтик мүнөздөмөлөрүн айкалыштыра алат.