Tail Gas Treatment Skid

  • Куйрук газын тазалоочу скидка

    Куйрук газын тазалоочу скидка

    Жаратылыш газынын куйрук газын тазалоо скидкасы, негизинен, күкүрттү калыбына келтирүүчү аппараттын куйрук газы, ошондой эле суюк күкүрт бассейнинин калдык газы жана күкүрттү калыбына келтирүүчү аппараттын дегидратациялык аппаратынын TEG калдык газы менен күрөшүү үчүн колдонулат.